Servicii de contabilitate si fiscalitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Servicii contabilitate

     
 

  Oferim servicii de contabilitate ce cuprind urmatoarele:

 

 • Inregistrarea  in contabilitate a fiecarui document, contract, tranzactie in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • Comunicarea cu clientul cu privire la informatiile contabile, cu accent pe aspecte fiscale;

 • Consultanta fiscala cu privire la diversele tranzactii prezente sau viitoare;

 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;

 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii;

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale; 

 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;

 • Elaborarea balantei de verificare lunara;

 • Intocmirea Registrului Jurnal, Registrului Inventar, Jurnalelor de TVA si Cartea Mare;

 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;

 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;

 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;

 • Informari asupra situatiei financiar-contabile a societatii;

 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;

 • Reglarea fisei pe platitor la administratia financiara;

 • Reprezentarea in fata organelor de control; 

 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;

 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;

 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;

 •  Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;

 • Consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor în bilant.