Servicii de contabilitate si fiscalitate
Follow Us On Twitter Follow Us On Facebook

Servicii de securitate si sanatate in munca SSM si PSI

 

    

     Oferim Servicii de Securitate şi Sănătate în Muncă (SSM) şi Servicii pentru Situaţii de Urgenţă (PSI) prin colaboratorii nostri.

     • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a salariatilor la locul de munca;

     • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie anual si ori de cate ori situatia o impune pentru fiecare loc de munca/post de lucru in parte;

 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca;

 • Intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;

 • Elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire;

 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;

 • Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale;

 • Identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru posturile de lucru ale societatii;

 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

 • Urmarirea actualizarii planului de avertizare si a planului de evacuare.

situatii de urgenta


 • Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

 • Elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

 • Elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;

 • Organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;

 • Planificarea si executarea de controale periodice, in scopul depistarii, constatarii de pericole care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

 • Analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

 • Realizarea echipelor de interventie in caz de incendiu;

 • Elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire;

 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societatii.